Naravoslovje 7


7.a in 7.b

1.       Ponovili in dopolnili boste znanje o ogrodju živali.

Navodila:

A.      V učbeniku na straneh 116 do 118 preberi tekst z naslovom Telo potrebuje oporo.

B.      Oglej si Power Point in dopolni delovni list, ki ga lahko natisneš in nalepiš ali pa prepišeš v zvezek.

C.      Reši naloge v e-učbeniku (Živa narava/Kaj je gibanje/Naloge).      2.       Spoznali boste vlogo kože oz. krovnih tvorb za živali v različnih okoljihNavodila:

A.      V učbeniku na straneh 119 do 121 preberi tekst z naslovom Koža je zunanji del telesa.

B.      Dopolni delovni list, ki ga lahko natisneš in prilepiš ali pa prepišeš v zvezek.

C.      Reši naloge v e-učbeniku (Živa narava/Krovne tvorbe/Naloge).

Naravoslovje 6

Ponovili in dopolnili boste znanje o rastlinskih organih.

Navodila za učence 6.a:

1. Preberi tekst v učbeniku na strani 78. Na spletni strani iRokus si poglej film Deli rastline: list. Na tej spletni strani si lahko ogledaš tudi druge filme, slike in animacije, ki se navezujejo na to temo.

2. Reši naloge z delovnega lista, ki ga najdeš na TEJ POVEZAVI. Lahko ga natisneš in nalepiš v zvezek, ali pa vsebino prepišeš in dopolniš v zvezek.
   


Navodila za učence 6.b:

1. V učbeniku na straneh 76 in 77 preberi tekst pod naslovom Zgradba stebla.

2. Oglej si vejice grmov in dreves, ki rastejo v bližini tvojega doma  in določi temenske in stranske popke. Ali se popki različnih vrst rastlin med seboj razlikujejo? V zvezek nariši vejico s popki. Pomagaj si s sliko v učbeniku, ali pa na TEJ POVEZAVI .

3. Primerjaj mikroskopski sliki prereza stebla dvokaličnice in enokaličnice . V zvezke nariši skico z opisi  prečnega prereza stebla enokaličnice in prečnega prereza stebla dvokaličnice. Pomagaj si s skico v učbeniku in na TEJ POVEZAVI.

Ko se vrnemo v šolo, si bomo notranjo zgradbo stebla pogledali pod mikroskopom.


Biologija 8

Priporočam ogled filma o koronavirusu, ki se navezuje na snov pri BIO:

https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI&t=30s


Ponovili in dopolnili boste znanje o razmnoževanju ter spoznali zgradbo in delovanje dihal.

Navodila za delo v tem tednu:

1. Za ponovitev preglej in dopolni naloge v delovnem zvezku od strani 32 do 40. Večino nalog smo že rešili. Kdor še ni izdelal modela DNA, lahko to naredi v tem tednu.

2. Na iRokus+ preberi tekst, poglej slike, animacije in film v poglavju 4: Diham, izmenjujem zrak z okolico. V tiskanem učbeniku je to na straneh od 40 do 47.

3. V DZ reši naloge od strani 44 do 51.
Pri nalogi 6 (Količina predihanega zraka v mirovanju) spremeni raziskovalno vprašanje: "V kolikšnem času prediham ves zrak v svoji sobi, ko mirujem?" To pomeni, da izmeriš svojo sobo in izračunaš prostornino sobe in zraka v njej (namesto učilnice).
Nalogi 7 in 10 nista obvezni. Če želiš, ju lahko narediš.

Biologija 9

Priporočam ogled filma o koronavirusu, ki se navezuje na snov pri BIO:

https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI&t=30s
1. Ponovili in dopolnili boste znanje o nastajanju in izumiranju vrst.

Navodila za delo:
  • V učbeniku preberi tekst na str. 90 - 92.
  • Na iRokus + poglej filme: Izumiranje vrst in Zgodovina množičnih izumrtij (stran 6.7.2                                                         Masovno izumrtje: dinozavri (stran 6.7.3)
  • Reši naloge v delovnem zvezku na str. 30.

2. Spoznali boste različne fosile in njihov nastanek.

Navodila za delo:
  • V učbeniku preberi tekst na str. 94 - 96.
  • Na iRokus +  poglej animacijo Fosilizacija in film: Fosilni dokazi ter preglej slike z opisi različnih fosilov (stran 6.9.1).
  • Reši naloge v delovnem zvezku na str. 34, 35.
**Dodatna naloga: Poglej dodatno vsebino Določanje starosti fosila (v tiskanem učbeniku je to na str. 97)
  • Ali bi znal/a razložiti pojme: fosil, živi fosil, vodilni fosil?